SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "OSTRIŽ" NOVAKOVEC

 • 1. mjesto 3. zone u kategoriji juniorki održano na jezero šoderica u Koprivnici 28.05.2017

Dokumenti

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH

DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA ZA 2018.G.

1.)RIBOLOV “ULOVI I PUSTI”:

 1. Na šljunčari PRELOGI Ivanovec, za sve šarane i amure težine 3 kg i više.
 2. Na šljunčari POLEVE za sve vrste šarana bez obzira na veličinu.
 3. Na natjecateljskim stazama: ŽUŽIĆKA i ŠODERICA Kotoriba, PERUTNICA Prelog, STARA MURA Podturen, STARA MURA Žabnik, PRELOGI Ivanovec, SRC OSTRIŽ Novakovec za sve vrste natjecateljskih riba (uklija, žutooka, deverika, crvenperka i sl.) Na tim vodama zabranjeno je korištenje mreža čuvarica za sve vrste riba koje podliježu režimu „ulovi i pusti“. Ribe se moraju odmah vratiti  u vodu. Odredba se ne odnosi na  službena natjecanja;
 4. Na jezeru Mičigen i ribnjaku Trnišće u Draškovcu za sve ribe težine manje od 3 kg, osim štuke, smuđa i soma;
 5. Na šljunčari Quadro i Goričan za sve šarane i amure težine 7 i više kg;
 6. Na Šoderici u Kotoribi za sve šarane i amure manje od 2 kg;
 7. Na šljunčari Perutnica Prelog i Gmajna Palinovec za sve ribe težine 5 i više kg, osim predatora.
 8. Na šljunčarama Mali Balaton i Stara vaga kod mjesta Mursko Središće za sve šarane i amure težine 7 i više kg.
 9. Na ribnjaku Hodošan kod mjesta Hodošan za sve šarane i amure težine 7 i više kg.
 10. Na ribnjaku Trnišće u Draškovcu, šljunčari Goričan i Stara graba Turčišće za sve veličine riba deverika, bodorka uklija i grgeč.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH

DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA ZA 2017.G.

1.)RIBOLOV “ULOVI I PUSTI”:

1. Na šljunčari PRELOGI Ivanovec, za sve šarane i amure težine 3 kg i više.

2. Na šljunčari POLEVE za sve vrste šarana bez obzira na veličinu.

 3. Na natjecateljskim stazama: ŽUŽIĆKA i ŠODERICA Kotoriba, PERUTNICA Prelog, STARA MURA Podturen, STARA MURA Žabnik, PRELOGI Ivanovec,  SRC OSTRIŽ Novakovec za sve vrste natjecateljskih riba (uklija, žutooka, deverika, crvenperka i sl.) Na tim vodama zabranjeno je korištenje mreža čuvarica za sve vrste riba koje podliježu režimu „ulovi i pusti“. Ribe se moraju odmah vratiti  u vodu. Odredba se ne odnosi na  službena natjecanja;

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1339

Na temelju članka 20. stavka 1., članka 21., članka 43., članka 44. i članka 64. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U članku 19. iza stavka 3. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2005, 1/2006, 139/2006, 52/2010, 4/2015 i 34/2015) dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukoliko je organizirano pismeno polaganje ispita, organizator ispita obvezan je čuvati riješene testove godinu dana od dana polaganja ispita.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ispite organizira i održava Savez putem svojih članica županijskih saveza športsko ribolovnih udruga (u daljnjem tekstu: županijskih saveza ŠRU).«

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat za polaganje ispita podnosi pismenu prijavu županijskom savezu ŠRU ili susjednom županijskom savezu ŠRU ako u toj županiji ne postoji imenovano Povjerenstvo temeljem ovlaštenju Saveza.«

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH

DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA ZA 2016.G.

1.)RIBOLOV “ULOVI I PUSTI”:

1. Na šljunčari PRELOGI Ivanovec, za sve šarane i amure težine 3 kg i više.

2. Na šljunčari POLEVE za sve vrste šarana bez obzira na veličinu.

Obavijesti za članove

                                     UŽIVO

                   SRC NOVAKOVEC

 

radne akcije 2017

08.04. - subota - 15 sati   

29.04. - subota - 15 sati

20.05. - subota - 16 sati

12.06  - subota - 16 sati

15.07. - subota - 17 sati

11.08. - petak   - 16 sati

16.09. - subota  - 15 sati

02.12. - subota - 14 sati

VIŠE........

 

Korisni linkovi

               

              

              

             mura vodostaj

           

       VODOSTAJ RIJEKE MURE

    CIJENIK RIBOLOVNIH DOZVOLA

 

 

Prijava

or
or